Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kameliadamen: skådespel i 5 akter

  • Dumas, Alexandre d.y.
  • Kameliadamen : skådespel i 5 akter / öfversatt af Harald Molander och Per Staaff
  • Vasateatern 2/9 1894
  • Originaltitel: La dame aux camélias
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1852
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2235