Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

På bar gerning: komedi i 1 akt

  • Ginisty, Paul
  • På bar gerning : komedi i 1 akt / öfversatt af Harald Molander
  • Vasateatern 7/9 1894
  • Originaltitel: Un flagrant délit
  • Originalspråk: Franska
  • Varianttitel: På bar gärning
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1893
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2692