Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sabinskornas bortröfvande: lustspel i 4 akter

  • Schönthan, Franz von & Schönthan, Paul von
  • Sabinskornas bortröfvande : lustspel i 4 akter / öfversatt af Harald Molander
  • Nya Teatern å Blasieholmen 23/1 1885
  • Originaltitel: Der Raub der Sabinerinnen
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1883
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2852