Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Söndagsbarnet: komisk operett i 3 akter

  • Wittmann, Hugo & Bauer, Julius
  • Söndagsbarnet : komisk operett i 3 akter / öfversatt af Harald Molander ; musik Carl Millöcker
  • Djurgårds-theatern 30/7 1892
  • Originaltitel: Das Sontagskind
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1892
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3231