Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Under förmundare: komedi i 3 akter

  • Bisson, Alexandre
  • Under förmundare : komedi i 3 akter / översatt af Harald Molander
  • Kungliga Dramatiska Teatern 28/12 1897
  • Originaltitel: Un conseil judiciare
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1886
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3417