Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Duvals skilsmessa: lustspel i 3 akter

  • Bisson, Alexandre & Mars, Antony
  • Duvals skilsmessa : lustspel i 3 akter / översatt af Harald Molander
  • Åbo Svenska Teater 27/12 1899
  • Originaltitel: Les Surprises du divorce
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1888