Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

J Harald Molander

  • Ringby, Per
  • J Harald Molander
  • Ingår i: Svenskt biografiskt lexikon. – Bd. 25 (1985-1987), s. 615-619
  • Innehåll:

    Se fullext