Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Fabriksflickan: scener ur Stockholmslifvet med sång i 3 akter och 6 tablåer

  • Nestroy, Johann
  • Fabriksflickan : scener ur Stockholmslifvet med sång i 3 akter och 6 tablåer / bearbetad af C. G. Michal och Frans Hodell
  • Ladugårdslands-theatern 22/1 1867
  • Originaltitel: Die Unbedeutende
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1846
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 991

Mer information

Översättare