Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Prinsessan af Trebizonde: opera buffa i 3 akter

  • Nuitter, Charles & Trefeu, Etienne
  • Prinsessan af Trebizonde : opera buffa i 3 akter / öfversatt af Carl Gustaf Michal ; delvis bearbetad af Axel Bosin ; musik af Jacques Offenbach. – Stockholm : Bonnier, 1871. – (Opera-repertoire ; 61)
  • Originaltitel: La princesse de Trebizonde
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
  • Se även: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2662