Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kalle Pettersson: fars med sång i 4 akter

  • Salingré, Hermann
  • Kalle Pettersson : fars med sång i 4 akter / fritt bearbetad af Axel Bosin och Ernst Wallmark
  • Teatern i manegen å Djurgården 20/7 1878
  • Originaltitel: Pech-Schulze (?)
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1863
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1827