Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Har du inte gett upp än?

  • Piontek, Heinz
  • Har du inte gett upp än? / översättning Brita Edfelt
  • Ingår i: Sydsvenska Dagbladet Snällposten. – 3/4 1965
  • Originalspråk: Tyska