Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Meditationer

  • Heine, Heinrich
  • Meditationer / översättning Brita Edfelt
  • Ingår i: Sydsvenska Dagbladet Snällposten. – 11/3 1967
  • Originalspråk: Tyska