Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Särprägel

  • Andersen, Benny
  • Särprägel / översättning Brita Edfelt
  • Ingår i: Sydsvenska Dagbladet Snällposten. – 16/4 1967
  • Originalspråk: Danska