Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

För mycket blommor: lustspel i 4 akter

  • Moser, Gustav von
  • För mycket blommor : lustspel i 4 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Teatern i manegen å Djurgården 15/6 1878
  • Originalspråk: Tyska
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1236