Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Han gråter: komedi i 1 akt

  • Prével, Jules
  • Han gråter : komedi i 1 akt / öfversatt af Axel Bosin
  • Alhambrateatern å Djurgården 12/8 1871
  • Originaltitel: Un mari qui pleure
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1421