Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ungdomslek: skådespel i 4 akter

  • Leth-Hansen, Fredrik
  • Ungdomslek : skådespel i 4 akter / öfversatt från danska af Axel Bosin
  • Vasateatern 12/1 1897
  • Originaltitel: Ungdomsleg
  • Originalspråk: Danska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1896
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3438