Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Giboyers son: komedi i 5 akter

  • Aguier, Émile
  • Giboyers son : komedi i 5 akter / fri översättning från franskan av Axel Bosin
  • Stora Teatern Göteborg 22/10 1894
  • Originaltitel: Le fils de Giboyer
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1862
  • Källa: Axel Fromell: Stora Teatern i Göteborg 1893-1929, Göteborg, 1929, s. 54