Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Prosastycken

  • Valéry, Paul
  • Prosastycken / valda och översatta av Elsa Thulin och Ivar Harrie. – Stockholm : Geber, 1934
  • Originalspråk: Franska
  • Innehåll:

    I. Samtiden: Den europeiska andens kris (ur La Crise de l'Esprit, 1919) ; Anteckningar om Europa (Notes sur la grandeur et décandence de l'Europe, 1919) ; Historiens begreppsbildning (ur företalet till Regards sur la Monde Actuel, 1937), s. 35-84 II. Litteraturen: Goethe (19332), s. 120-151 III- Sokrates: Själen och dansen (ur L'Ame et la Danse, 1921) ; Om byggnadskonsten (ur Eupalinos ou l'Architecte, 1921, översatt tillsammans med Ivar Harrie), s.155-266 IV. Prosadikter: Den unga modern ; Badet; Vad vädret är lugnt, s. 269-276

  • Den europeiska andens kris även i: Världens bästa essayer i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 519-524 - Den unga modern ; Vad vädret är lugnt... även i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 525-526 - Badet även i: Lyrikvännen 1983: 5, s. 251