Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Öfversigt af poesiens historia

  • Ast, Friedrich
  • Öfversigt af poesiens historia / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt i Marquardska tryckeriet, 1810
  • Originalspråk: Tyska