Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Reinike Fuchs, det är en skön och nyttig dikt, full af wishet, god lärdom och lustige exempel

  • Reinike Fuchs, det är en skön och nyttig dikt, full af wishet, god lärdom och lustige exempel / från plattyskan på swensk wers öfwersatt (Lorenzo Hammarsköld). – Stockholm : Tryckt hos Johan Hörberg, 1827
  • Originalspråk: Tyska