Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Akilles berättelse till sin mor, huru han ådragit sig Agamemnons vrede: ur 1 Bok af Iliad. vers 366-413

  • Homeros
  • Akilles berättelse till sin mor, huru han ådragit sig Agamemnons vrede : ur 1 Bok af Iliad. vers 366-413 / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
  • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 15-17
  • Originalspråk: Grekiska (klassisk)