Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hymn till Afrodite

  • Homeros
  • Hymn till Afrodite / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
  • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 31-48
  • Originalspråk: Grekiska (klassisk)