Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Det ondas uppkomst: ur Hes. Lärodigt kallad Värk och Dagar, vers. 46 — 105

  • Hesiodos
  • Det ondas uppkomst : ur Hes. Lärodigt kallad Värk och Dagar, vers. 46 — 105 / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
  • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 51-54
  • Originalspråk: Grekiska (klassisk)