Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hymn till Muserna: ur Teogonien, vers. 35 — 105

  • Hesiodos
  • Hymn till Muserna : ur Teogonien, vers. 35 — 105 / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
  • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 55-59
  • Originalspråk: Grekiska (klassisk)