Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Oden

  • Anakreon
  • Oden / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
  • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 63-68
  • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
  • Innehåll:

    IX. Oden. – Dufvan ; X. Oden. – Till Rosen ; XIII. Oden. – Öfver sig sjelf ; XX. Oden. – Till hans Älskarinna ; XIII Oden.  – Om Gulldet ; XXXVI. Oden. – Öfver lifvets Nöjen