Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Samtal Mellan en Vandrare och Backos, vårdande Sofokles graf ...: (Efter Dioskorides)

  • Sofokles
  • Samtal Mellan en Vandrare och Backos, vårdande Sofokles graf ... : (Efter Dioskorides) / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
  • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 75-82
  • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
  • Innehåll:

    ... Chör utur Trachinerinnerna ; En Chör och en Scen ur Antigone