Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

I. Sestinen ...

  • Petrarca, Francesco
  • I. Sestinen ... / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
  • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 131-137
  • Originalspråk: Italienska
  • Innehåll:

    ... I. Ballaten ; VII. Sonetten ; CII. Sonetten ; CLXXXIV. Sonetten