Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sångaren ...

  • Goethe, Johann Wolfgang von
  • Sångaren ... / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : tryckt hos Carl Fred. Marquard, 1806
  • Ingår i: Öfversättningar och imitationer efter äldre och nyare skalder. – s. 143-154
  • Originalspråk: Tyska
  • Innehåll:

    ... Min Gudinna ; Slutet af Torqvato Tassos Monolog (i 5:te Scen. IV. Act.) ; Elegi ; Epigram ; Våren