Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hett om öronen: lustspel i 3 akter

  • Feydeau, Georges
  • Hett om öronen : lustspel i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Vasateatern 27/2 1909
  • Originaltitel: La puce à l'oreille
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1907
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1538