Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En treflig betjent: lustspel i 1 akt

  • Clairville & Gastineau, Octave
  • En treflig betjent : lustspel i 1 akt / fritt från franskan av A.B. (Axel Bosin)
  • Vasateatern 17/3 1896
  • Originaltitel: Ernest
  • Originalspråk: Franska
  • Varianttitel: En trevlig betjänt
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1869
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 837