Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Poetiska studier

  • Hammarsköld, Lorenzo
  • Poetiska studier. – Stockholm : tryckt hos Carl Delén, 1813
  • s. 183-185: Försök öfver konsten att öfversätta Poemer - Skaldebref