Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Försök öfver konsten att öfversätta poemer: skaldebref ; imitation efter Horatii epistel till Pisonerna

  • Hammarsköld, Lorenzo
  • Försök öfver konsten att öfversätta poemer : skaldebref ; imitation efter Horatii epistel till Pisonerna. – Stockholm : tryckt hos C. Fr. Marquard, 1807