Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Läsning i hvarjehanda: del. 1-2

  • Läsning i hvarjehanda : del. 1-2 / utgifven af L. Hammarsköld. – Skara : hos F.J. Leverentz, 1810
  • Originalspråk: Tyska