Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lorenzo Hammarsköld som kritiker: med särskild hänsyn till hans förhållande till Tegnér

  • Ljunggren, Torsten
  • Lorenzo Hammarsköld som kritiker : med särskild hänsyn till hans förhållande till Tegnér. – Lund : Gleerup, 1952