Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bidrag till kännedomen om nya skolans förberedelser och första utveckling (till år 1811)

  • Frunck, Gudmund
  • Bidrag till kännedomen om nya skolans förberedelser och första utveckling (till år 1811). – Stockholm, 1889