Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Dagen före drabbningen eller Nya skolan och dess män i sin uppkomst och sina förberedelser 1802-1810: ur Hammarsköldska brefvexlingen, Sällskapet V. V:s handlingar m.m. ...

  • Dagen före drabbningen eller Nya skolan och dess män i sin uppkomst och sina förberedelser 1802-1810 : ur Hammarsköldska brefvexlingen, Sällskapet V. V:s handlingar m.m. ... / inledning och kommentarier af Rudolf Hjärne. – Stockholm : Beckman, 1882