Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Skilsmessan

  • Metastasio, Pietro
  • Skilsmessan / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
  • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 146-147
  • Originalspråk: Italienska