Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Robin Grey: efter en gammal Engelsk Folkvisa

  • Robin Grey : efter en gammal Engelsk Folkvisa / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
  • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 148-149
  • Originalspråk: Engelska