Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Min Cittra: visa från Frankrike

  • Min Cittra : visa från Frankrike / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
  • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 149
  • Originalspråk: Franska