Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En helig galenskap är älskarens vanvett

  • Herder, Johann Gottfried
  • En helig galenskap är älskarens vanvett / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
  • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 149-150
  • Originalspråk: Tyska