Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Den goda Smakens Qvarn

  • Tieck, Ludwig
  • Den goda Smakens Qvarn / öfversättning Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delén, 1813
  • Ingår i: L. Hammarsköld: Poetiska studier. – s. 169-171
  • Originalspråk: Tyska