Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Minnesteckning

  • Ekelund, Jakob
  • Minnesteckning
  • Ingår i: Svenskt Pantheon. – 1833: häfte 10, s. 3-56