Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Svåra bevis emot judarna: ur Meiners afhandling über den Handel und die Gewerbe der Völker des Mittelalters

  • Meiners, Christoph
  • Svåra bevis emot judarna : ur Meiners afhandling über den Handel und die Gewerbe der Völker des Mittelalters / öfversättning (sannolikt) af Lorenzo Hammarsköld. – Stockholm : Tryckta hos Fr. Cederborgh & comp, 1815
  • Originalspråk: Tyska