Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Durand och Durand: fars i 3 akter

  • Ordonneau, Maurice & Valabrègue, Albin
  • Durand och Durand : fars i 3 akter / öfversatt af Axel Bosin
  • Vasateatern 28/11 1887
  • Originaltitel: Durand & Durand
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1887
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 529