Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hotell Pettersson: folklustspel med sång i 3 akter

  • Anonym
  • Hotell Pettersson : folklustspel med sång i 3 akter / fri bearbetning af Axel Bosin
  • Södra teatern 7/10 1877
  • Originalspråk: Franska
  • Källtitelns språk: Tyska
  • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1876?
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1589