Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Husvärd och hyresgäster: fars i 4 våningar

  • Chivot, Henri
  • Husvärd och hyresgäster : fars i 4 våningar / fritt från franskan af Axel Bosin
  • Folkteatern 6/10 1894
  • Originaltitel: Les Locataires de M. Blondeau
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivningsår för källspråksutgåva: 1879
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1607