Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kärlekens ögon: skådespel i 4 akter

  • Bojer, Johan
  • Kärlekens ögon : skådespel i 4 akter / öfversatt af A. B. (Axel Bosin)
  • Svenska teatern 20/4 1911
  • Originaltitel: Kjærlighetens øyne
  • Originalspråk: Norska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1910
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 1994   -   se även Dagens Nyheter 20/4 1911, s. 9