Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Tre fönsterlufter åt gatan: lustspel i 1 akt

  • Anonym
  • Tre fönsterlufter åt gatan : lustspel i 1 akt / öfversatt från franska av Axel Bosin
  • Mindre Teatern 16/12 1870
  • Originalspråk: Franska
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3327