Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Heptameron: en samling noveller

  • Margareta av Navarra
  • Heptameron : en samling noveller / författade av drottning Margareta av Navarra ; översättning av Holger Petersen Dyggve. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1954
  • Originaltitel: Heptaméron
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1559
  • Innehåll:

    Prolog ; Första dagen: 1-10 historien ; Andra dagen: Prolog ; 11-20 historien ; Tredje dagen: Prolog , 21-30 historien ; Fjärde dagen: Prolog ; 31-40 historien ; Femte dagen: Prolog; 41-50 historien ; Sjätte dagen: Prolog 51-60 historien ; Sjunde dagen: Prolog ; 61-70 historien ; Åttonde dagen: Prolog ; 71-72 historiren