Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Gyckelmakaren Panurge och hans giftasfunderingar

  • Rabelais, François
  • Gyckelmakaren Panurge och hans giftasfunderingar / översättning från franskan av Holger Petersen Dyggve. – Stockholm : Fahlcrantz & Gumælius, 1946
  • Originaltitel: Le tiers livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1552
  • Nya upplagor: Stockholm : Atlantis, 1982